liczba masowa

Widzisz odpowiedzi wyszukane dla słów: liczba masowa

Temat: Test gimnazjalny 2009

Azot jest pierwiastkiem chemicznym o wzorze N, masie atomowej 14u i liczbie porządkowej 7. Atom azotu położony jest w 2 okresie VA grupy głównej. Zbudowany jest z 7 protonów i 7 neutronów znajdujących się w jądrze, natomiast 7 elektronów porusza się wokół jądra atomu z ogromnymi prędkościami.
Liczba masowa wynosiła 14 czyli protony+neutrony (7+7=14) a liczba atomowa 7 (czyli protony i elektronów jest po 7)
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Chemia-proste pytanie?
mam podac ktory z podanej pary Pierwiastkow ma
1. wieksza liczbe atomowa
2. wiekszy promien jonowy
3 wiekszy promien atomowy
4, ladunek elektryczny w czasteczce wodorku
5 wieksza energie jonizacji

do dyspozycji mam grupe,okres, liczbe masowa atomowa, oraz elektroujemnosc Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Chemia - obliczanie mas izotopow - POMOCY!!!
Ello. Mam obliczyć kilka zadań o masie izotopow. Najlepiej jakby mi ktos mogl napisac wzor albo wytłumaczyć jak się oblicza tego typu zadan. Mam cztery zadania. Podam je i jak ktos mi rozwiaze, albo poda wzor jak to obliczac, lub wyjaśni będę bardzo wdzieczny. A zadania są tego typu:
1. Naturalny ołów jest mieszaniną trzech izotopów: 204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb. Jaka jest zawartość procentowa izotopów 206Pb i 207Pb, jeśli wiadomo, że średnia masa atomowa ołowiu wynosi 207,19 u, a pierwiastek ten zawiera 1,4% izotopu 204Pb i 52,4% 208Pb?
2. Potas jest mieszanina dwoch izotopow, z których jeden zawiera 20 neutronow w jądrze atomowym i stanowi 94,84% mieszaniny. Oblicz liczby masowe obu izotopów. Masa atomowa srebra wynosi 107,9 u.
3. Naturalne srebro jest mieszaniną dwoch izotopow, z których jeden zawiera 60 neutronów i stanowi 51,8% tej mieszaniny. Oblicz liczby masowe obu izotopow, wiedzac, ze masa atomowa srebra wynosi 107,9 u.
4. Oblicz skład procentowy mieszaniny dwoch izotopow litu, wiedzac, ze masa atomowa tego pierwiastka wynosi 6,94 u oraz ze jeden jego izotop zawiera w jadrze atomowym 3 neutrony, a drugi izotop 4 neutrony.

Oczywiście za kazda odpowiedz +++… Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: bardzo proste zadanko
Mam takie zadanko z chemii:
pewien pierwiastek tworzy mieszaninę dwóch izotopów o liczbach masowych 35 i 37. Cięższy izotop stanowi 24,47% mieszaniny. Ustal jaki to pierwiastek a następnie:
- podaj po jednym przykładzie związku z odpowiedniej grupy systematycznej, jaki są tworzone przez ten pierwiastek. Podaj ich nazwy i wzory oraz kilka przykładów ich zastosowania.

Już obliczyłem jaki to pierwiastek tylko potrzebuje odpowiedź na to ostatnie pytanie.

Prosiłbym o kilka tych informacji dla pierwiastków: Chloru(Cl) i dodatkowo to samo dla Lit(Li)


będą plusy dla dla tych którzy pomogą
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: chemia
musze zrobic zadanie tylko niewiem jak
1
Masa atomowa litu wynosi 6,949u. pierwiastek ten sklada sie z izotopów o liczbach masowych 6 i 7. oblicz udzial procentowy kazdego izotoipu.
2
okres poltrwania radonu wynosi 55,6s. Po jakim czasie pozostanie 12,5% pierwotnej masy próbki. Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Chemia- co mozna wyczytać z tablicy mendelejewa ?

Co można wyczytać z tablicy mendelejewa? chodzi mi o wszystkie info jakie mozna odczytać z tablicy mendlejewa (o danym pierwiastku)

Będą +++


1. Ile ma powłok walencyjnych (po okresie w którym leży dany pierwiastek)

2. Ile ma elektronów na ostatniej powłoce walencyjnej (grupa)

3. Masę atomową

4. Liczbę masową

5. Elektroujemność
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Chemia- co mozna wyczytać z tablicy mendelejewa ?

Co można wyczytać z tablicy mendelejewa? chodzi mi o wszystkie info jakie mozna odczytać z tablicy mendlejewa (o danym pierwiastku)

Będą +++


1. Ile ma powłok walencyjnych (po okresie w którym leży dany pierwiastek)

2. Ile ma elektronów na ostatniej powłoce walencyjnej (grupa)

3. Masę atomową

4. Liczbę masową

5. Elektroujemność

Jak lub gdzie to można wyczytac? BO dla mnie to czarna magia... Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Zadanie z chemii
GOOGLE.PL

Promieniotwórczosc jest to samorzutna przemiana jader atomów jednego rodzaju w jadra innego rodzaju polaczona z wysylaniem promieniowana jadrowego (alfa, beta, gamma). Podczas rozpadu alfa wypromieniowywana jest czastka alfa zlozona z 2 protonów i 2 neutronów. Podczas rozpadu beta wypromieniowana jest czastka beta - elektron. Promieniowana te maja charakter masowy. Promieniowani gamma ma charakter falowy i towarzyszy poprzednim rozpadom.

Pierwiastki promieniuja naturalnie wtedy gdy ich jadro jest duze i sily wzajemnego odpychania nukleonów w jadrze sa silniejsze od sil przyciagania. Pierwiastki promieniotwórcze to te, których liczba atomowa Z jest wieksza od 83, a liczba masowa A wieksza od 209.
Pierwiastki promieniotwórcze oraz ich zwiazki nazywane sa substancjami promieniotwórczymi lub radioaktywnymi.
Skutki dzialania promieniowana jadrowego na organizmy zywe zaleza od dawki pochlonietej przez organizm. Promieniowanie gamma jest najbardziej niebezpieczne dla zywych organizmów. Dzieki swojemu charakterowi falowemu moze przenikac poprzez rózne przeszkody. Oslona przeciw niemu moze byc np. gruba sciana olowiu. Z kolei przed promieniowaniem alfa mozna sie ochronic kartka papieru, a przed beta np. gruba deska. Wyróznia sie promieniotwórczosci naturalna (naturalne szeregi promieniotwórcze) wystepujaca w przyrodzie oraz promieniotwórczosc sztuczna uzyskana wskutek sztucznie wywolanej reakcji jadrowej.

Glównie promieniotwórczosc wykorzystuje sie w medycynie, energetyce (energia jadrowa) i celach militarnych (bomby atomowe). W medycynie jest stosowana do radioterapii schorzen skóry, oraz naswietlania „bomba” kobaltowa. Do naswietlen tego typu uzywa sie 60Co. Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: chemia!!! Kto pomoże?
Zadanie1.
przeczytaj zdania i wpisz literę P przy zdaniach prawdziwych i literę F przy zdaniach fałszywych.
Popraw zdania fałszywe i zapisz ich właściwą wersję.

1.W skład atomów pierwiastków wchodzą następujące cząsteczki elementarne: protony neutrony i elektrony
2.W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony.
3.Liczba atomowa(Z) określa liczbę elektronów równa liczbie neutronów w atomie, a liczba masowa (A) określa sumę protonów i neutronów.
4. Proton porusza się w przestrzeni wokół jądra.jego ładunek elektryczny wynosi +1( jeden elementarny ładunek dodatni)
5. Neutron jest elektrycznie obojętny, zaś elektron ma ładunek równy jednemu elementarnemu ładunkowi ujemnemu.
6. Jądro atomu siarki zawiera 16 protonów, a wokół jądra krąży dwa razy więcej elektronów.
7.W skład jądra atomu wapnia wchodzi 20 protonów, a poza jądrem jest 20elektoronów.

Proszę o pomoc!
Z góry dzięki;)) Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: chemia!!! Kto pomoże?
Odpowiem ci na te co w 100% wiem ;p
1. P
2. P
3. Liczba atomowa pierwiastka chemicznego "z" mówi ile protonów i jednocześnie elektronów znajduje się w atomie danego pierwiastka. Liczba atomowa nie mówi nic o neutronach. A liczba masowa określa liczbie protonów i neutronów.
4. Elektron porusza się w przestrzeni wokół jadra. Jego ładunek elektryczny wynosi -1
5 P.
6. F Jądro atomu siarki zawiera 16 protonów a wokół jądra krąży 16 elektronów.
7. P

Chyba dobrze odpowiedziałem ;P dnia 14 Mar 2009 12:30, w całości zmieniany 1 raz Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Chemia podstawy
Liczbe protonow i neutronow i elektronow masz zawarta w liczbie masowe i atomowej. Liczba protonow i elektronow -> liczba atomowa a liczba neutronow -> liczba masowa - liczba atomowa.

Aby obliczyc liczbe elektronow na danej pwloce stosujesz wzor 2n2 <- 2n kwatrat gdzie "n" to numer powloki
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Fizyka
Udowodnij, że gęstość jądra atomowego jest stała i nie zależy od liczby masowej. Przyjmij, że masa protonu jest równa masie neutronu

mp = mn = m
KUNIEC

Nie uwzględniaj deficytu masy.

Wie ktoś jak to rozwiązać? Będą ++++
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Chemia jak ktoś dobry!!
masa cząsteczkowa Co to jest na przykładzie:
suma mas poszczegolnuych atomów zwiazku
np 2*27u+3*16u=54u+48u=102u (2 atomy al o masie at.27u+3 atomy o o masie atomowej 16u)

procentowy udział pierwiastka jak to obliczyć!!:
al = 54/102=53%(% masy al w masie calego zwiazku)
o = 48/102=47%(% masy o w masie calego zwiazku)

budowa atomu o co tu chodzi:
al lezy w 13 grupie(3 grupa główna) wiec ma 3 elektrony walencyjne
na 3 powłoce elektronowej(M) (na pierwszej(k) 2 na drugiej(L) 8 ).
al ma liczbe atomową 13 wiec liczba protonów w jadrze wynosi 27-13=14
a protonów tyle ile wynosi jego liczba atomowa czyli 13.
(27 liczba masowa (zazwyczaj w indeksie górnym) to ilosc nukleonów w jadrze (protony+neutrony)

stosunek masy jak to obliczyć:
podobnie do procentowego udzału tylko w ułamku
48u 24
----= ----
54u 27


to stosunek masy tlenu do glinu

masa wszystkich atomów o
------------------------------------
masa wszystkich atomów al
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Zadanie z chemii
ja z chemia dawno sie rozstałem ale trzeba wziac pod uwage ze azot jako gaz jest 2-atomowy czyli 3,9/22,4 liczbe moli subst.
jeden mola wazy tyle gramów ile wynosi liczba masowa. Tyle ze w azocie trzba bedzie chyba pomnożyc przez 2 bo jak juz pisałem azot jako gaz jest w czasteczkach 2-atomowych Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: 4 Zadania z Chemi
Add1.

Liczba protonów, liczba neutronów, liczba masowa, liczba atomowa, liczba wartościowości, liczba elektronów walencyjnych


Ad4

ms=20g
mw=180g
m r-ru=20g+180g=200g

Cp=(ms*100%)/mr-ru


Cp=(20g8100%)/200g

Cp=10%
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Zadania z Chemi - Płace Diamenty bądź doładowanie
1. Powstanie uran.
Przemiana alfa. Więc liczba masowa zmaleje o dwa, zgodnie z definicją.
przemiana β- to przemiana jądrowa, w której emitowany jest elektron e- (promieniowanie beta) oraz antyneutrino elektronowe. będzie dwie przemiany więc pierwiastek będzie miał liczbę atomową większą o dwa(zaszły dwie przemiany).

238/92 U -> 234/90 Th + 4/2He (zgodnie z prawem zachowania masy)234/90 Th -> 234/92 U + 2e- + 2v(antyneutrino elektronowe)
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: fizyka
jaka jest gestosc materii jadrowej wyrazona w kg/m3 zakladamy ze w jadrze o liczbie masowej A wszystkie nukleony sa gesto upakowane w przestrzeni ograniczonej promieniem jadra a promien jadra wyraza sie wzorem r=ro*(perwiastek trzeciego stopnia z A) ro=1.3*10(do minus 13)
prosze o rozwiazanie tego zadania zatrzymalem sia na tym i nie wiam jak je zrobic Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Zadanie Chemia
przepisujesz z tablicy mendelejewa masę w unitach pierwiastków

piszesz wzór na tlenek glinu

mnożysz liczby masowe pierwiastków przez ich ilość w cząsteczce

potem podstawiasz do wzoru:

co/do_czego*100%

co - masa pierwiastka w cząstefczce
do_czego - masa cząsteczki

i tyle.
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: zadanie z fizyki
Prosze o pomoc mógłby mi ktoś zrobić to zadanie bo nie wiem jak to zrbić oto zadanie

atom pewnego pierwiastka ma 17 protonów i 28 neutronów. na podstawie tych danych określ i uzasadnij na podstawie obliczeń:a)liczbę elektronów na powłokach elektronowych oraz przypisz tym powłokom odpowiednie oznaczenia,b)konfiguracje elektronową trgo pierwiastka z wykorzystaniem znajomości liczby podpowłok elektronowych,c)liczbę atomową i liczbę masową tego pierwiastka,d)narysuj układ podpowłok elektronowych tego atomu

pomocy Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: zadanie z fizyki
Chyba chodzilo Ci o 18 neutronow, poniewaz nie ma pierwiastka posiadajacego 17 Protonow i 28 neutronow

Atom: CL - Chlor
17 P+ (protonow)
18 N0 (neutronow)
17 E- (elektoronow)

Liczba powlok eletronowych: 3 (K, L, M)
(liczba powlok ze wzgledu na rzad)
Elektorny na powlokach: k-2 L-8 M-7
(Elektrony walencyjne na ostatniej powloce (M-7) ze wzgledu na grupe atomowa (7))

liczba masowa (nukleony): P + N = 17 + 18 = 35
liczba atomowa: 17

Z przykroscia stwierdzam, ze nie rysuje Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Zadania z chemii.
Mam jeszcze 2 zadania.

Wyjaśnij dlaczego atom chloru tworzy jony ujemne, a atom potasu jony dodatnie.

Korzystając z układu okresowego, odczytaj liczbę masową i atomową następujących pierwiastków: Bi, N, S oraz określ liczbę protonów, elektronów i neutronów w ich atomie.


+++++++++++ Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Zadania z chemii.
Chlor (nie metal) - niemetale, chetnie przyjmuja w reakcjach elektrony stajac sie anionami, poniewaz lepiej im przyjac kilka elektronow by miec konfiguracje gazu szlachetnego niz oddawac elektrony.

Potas (metal) - metale, chetnie oddaja elektrony, stajac sie kationami, poniewiaz blizej maja do konfiguracji gazu szlachetnego jesli oddadza elektrony.

To drugie zadanie to proste, wez uklad, odczytaj ta liczbe na dole np. 11 Na - to jest liczba atomowa, 23 u - to liczba masowa, i teraz tak, liczba atomowa czyli 11 np. to liczba protonow lub elektronow w jadrze, a liczba neutronow = 23-11 = 12.

btw. w tym wczesniejszym zadaniu zle Ci napisalem, wzor lLewisa, to chodzi o to, zeby zaznaczyc kolo powloki elektrony, wiec np. jesli masz 5 elektronow to robisz 2 kreski i 1 kropke, bo sparowane elektrony zaznaczasz kreska.
Korzystaj z tych konfiguracji co Ci napisalem i jedziesz
czyli dla As powloka N ( 4 powloka ), i na niej zaznacz 2 sparowane, czyli kreske i 3 kropki,
w Br 2 sparowane, kreske, i 4 kreski i 1 kropka na powloce N
w Cs 2 kreski na powloce P

pozdro ;p Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Fizyka
Zadanie 1.
24/11Na --> 0/-1 e + 24/12Mg + E

Cząstka beta minus (a w tym wypadku o taką chodzi) to po prostu elektron, który masę ma nieporównywalnie mniejszą od protonu czy neutronu, dlatego ma liczbę masową 0. Liczbę atomową ma minus jeden, zgodnie z ładunkiem, ponieważ powstał z rozpadu jednego neutronu w jądrze zgodnie z równaniem:
n --> p(+) + e(-)
Skoro powstał proton, a ubył elektron, to liczba atomowa musi wzrosnąć o jeden, bo zwiększyła się liczba protonów w jądrze.
Z resztą masz to na górze, zgodnie z równaniem 11 = 12 + (-1)

Zadanie 3.
Proton to p(+), czasami nazywa się protonem kation wodorowy, gdyż jeśli wodór utraci jeden elektron to pozostaje mu tylko jądro, a w jądrze tylko proton. Zapisuje się to jako H+
Cząstka alfa - to nic innego jak jądro helu 4/2 He

Jak wiadomo, proton ma masę przyjętą jako 1u i ładunek 1+
Jądro helu natomiast (jak sama nazwa mówi JĄDRO, nie bierzemy pod uwagę elektronów) waży 4u (liczba masowa), w tym dwa są protony o czym mówi nam liczba atomowa Helu. Skoro ma dwa protony a nie ma elektronów, to ładunek jest równy 2+.

Zadanie 4.
Masa jądra atomu nie jest równa sumie mas protonów i neutronów w jądrze. Jest to tak zwany defekt masy. Brakująca masa odpowiada energii wiązania uwalnianej w trakcie łączenia się nukleonów w jądro. (czyli ogólnie mówiąc, ta masa która powinna tam być, a jej nie ma, jest zamieniona na energie wiązań stabilizującą protony i neutrony w jądrze, żeby razem trzymały się w kupie)
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Zadanie z chemii :/
Nie. Masę średnią masz podaną 35,35u czy jakoś tak. Ty masz przecież policzyć zawartość procentową. Więc podstawiasz do równania:

masa 35 z hakiem unitów równa się: x razy liczba masowa pierwszego + (100-x) razy liczba masowa drugiego i to wszystko dzielisz przez 100

to jest równanie wyjściowe. a ty je teraz tak przekształć żeby policzyć iksy Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: chemia
M(OH)4 - wzor tego Wodorotlenku

M - szukany metal.

Jak wiemy, tlen ma liczbe masowa = 16u, a wodor =1u, wiec
16u * 4 + 1u * 4 = 68u

275u - 68u = 207u

A pierwiastkiem, zarazem metalem o liczbie masowej = 207 (dokladnie 207,2 ) jest Pb ( czyli ołów)

wzór tego Wodorotlenku to :

Pb(Oh)4

pozdro Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Fizyka
(Wprowadzenie)
Promieniotwórczość występuje, kiedy jądro atomu dzieli się wytwarzając przy tym promienie lub cząstki, i tworzy jądro innego pierwiastka. Pierwiastek promieniotwórczy to taki, którego jądra dzielą się stopniowo w wyżej opisany sposób. Takie jądra są nietrwałe, zwykle, dlatego, że mają albo bardzo duże liczby masowe lub nierówno ważne liczby protonów i neutronów. Duże dawki promieniowania są śmiertelne. Oto przykład:
(Sv - dawka)
-0,25 [Sv] brak wykrywalności skutków klinicznych
-0,25-0,50 [Sv] zmiany obrazu krwi
-0,50-1,00 [Sv] mdłości, zmęczenie
-1,00-2,00 [Sv] mdłości, wymioty, wyczerpanie, zmniejszona żywotność, -biegunka
- 2,00-4,00 [Sv] mdłości, wymioty, niezdolność do pracy, pewna liczba zgonów
- 4,00-6,00 [Sv] 50% zgonów (wciągu 2 - 6 tygodni)
- 6,00 i więcej [Sv] prawie 100% zgonów
Promieniowanie w bardzo małych dawkach ma też pozytywne efekty:
- Zmniejszenie liczby nowotworów,
- Zwiększenie średniego czasu życia,
- Zwiększenie szybkości wzrostu,
- Wzrost wielkości i masy ciała,
- Wzrost płodności i zdolności reprodukcyjnych,
- Zredukowana liczba mutacji.
Ps.
Jeśli pomogłem daj +.
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Fizyka(pojecia)
Promieniowanie alfa polega na emisji cząsteczek złożonych z 2 protonów i 2 neutronów - jąder helu He. W praktyce oznacza to że po przemianie alfa pierwiastek ma liczbę masową o 4 mniejsza a liczbę atomowa o 2 mniejsza gdyż Hel to 4 2.

Promieniowanie Beta minus - Polega na emisji elektronów pochodzących z rozpadu neutronów. W praktyce po przemianie beta minus pierwiastek ma liczbę atomowa większa o 1.


Promieniowanie Beta plus- Odwrotność promieniowanie Beta minus. Po tym promieniowaniu pierwiastek ma liczbę atomowa mniejsza o 1. Bierze się to z tego ze elektron jest minusowy

Jest jeszcze przechwyt K on charakteryzuje się tym z po nim powstaje atom o liczbie atomowej mniejsze o 1
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Liczba 12 w judaizmie symboliczna?
cbnet:


Wegiel ... o liczbie atomowej 12.


Ech, nie jestem juz pewien czy nie chodzi tu
o liczbe masowa.
W kazdym razie liczba czastek elementarnych
(protonow i neutronow) w jadrze atomu wegla
wynosi 12.

Czarek

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Jaki jest u was kurs Litu (waluta litwy) PLIS O POMOC! PILNE!


Witam
Jesli ktos z was przemknie kolo kantoru- plis zerknijcie ile wynosi kurs
sprzedazy Litu (waluta litwy)


Lit - Symbol pierwiasta Li
     -Liczba masowa  wystepujacych
       przyrodzie izotopow  7 , 6
    - Liczba atomowa 3
    - Masa atomowa 6,941

O licie znalazlem tylko to Niestety kurs nie jest mi znany W kantorach tego
nie wymieniaja ;)

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Jaki jest u was kurs Litu (waluta litwy) PLIS O POMOC! PILNE!

| Witam
| Jesli ktos z was przemknie kolo kantoru- plis zerknijcie ile wynosi kurs
| sprzedazy Litu (waluta litwy)

Lit - Symbol pierwiasta Li
     -Liczba masowa  wystepujacych
       przyrodzie izotopow  7 , 6
    - Liczba atomowa 3
    - Masa atomowa 6,941

O licie znalazlem tylko to Niestety kurs nie jest mi znany W kantorach tego
nie wymieniaja ;)

To, ze nie potrafisz znalezc informacji nie jest powodem do chwalenia się

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lit_%28waluta%29

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: tematu nie ma, bo nie chce mi sie go wymyslac


| A doliczyles wakacyjne dni w czerwcu? Polowa blizej, niz Ci sie wydaje
;PPP
Oj, naprawde wredna ;-)


Lata praktyki ;)


| Nie ma mowy, jestem wredna sadystka ;)
A ja myslalem, ze wredny sadysta - nick mnie zmylil


nastepny sprowadzony na manowce, hehe ;) Ale przeciez jest TA siarka (liczba
masowa 36 czy jakos tak ;), znajomi live mowia do nie przewaznie 'siara',
rozumiem, to sie moze mylic, ale 'siarka'?


| PS. w ramach pocieszenia: juz niedlugo ferie ;)
A w miedzy czasie jescze wagary :)))


:)
Heh, a ja mam w dodatku wyjazd we wrzesniu na Litwe :) Dziesiec dni szkoly z
glowy :)))

s.

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: TeX - indeks z lewej strony...?

Witam grupe, to moj debiut u Was.  :-)

Jak w TeX zapisac indeks (subscript, superscript) dowiazany
do symbolu glownego po lewej stronie?

Chodzi mi o zapis podobny np. do liczby masowej, którą chemicy
i fizycy wypisują po lewej stronie symbolu pierwiastka:
http://chemia.panoramix.net.pl/tabele/zastosowanie_izotopow.html

Archiwum niestety nie chcialo mi pomoc.
Google na pytania ze wzorcem "z/od/do lewej strony" czy "po lewej
stronie" wynajdywal wylacznie informacje o kreskach i numerach
stron "z lewej strony", o wyrownywaniu "do lewej strony" oraz
o marginesach, odstepach i ikonkach "po lewej stronie".
Matematyczny dzial FAQ-u tez nic o tym nie wspomina. :-(

Czy wlasciwym (a moze jedynym?) sposobem jest wstawienie
wczesniej elementu pustego i wiazanie indeksu do niego:

    {}^{14}C

...?

Maciek

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: TeX - indeks z lewej strony...?


Maciek <mac@elkomtech.com.pl.nospamwrote:

Witam grupe, to moj debiut u Was.  :-)

Jak w TeX zapisac indeks (subscript, superscript) dowiazany
do symbolu glownego po lewej stronie?

Chodzi mi o zapis podobny np. do liczby masowej, którą chemicy
i fizycy wypisują po lewej stronie symbolu pierwiastka:
http://chemia.panoramix.net.pl/tabele/zastosowanie_izotopow.html


Polecam Short Math Guide for LaTeX

  http://www.ams.org/tex/short-math-guide.html

Twój problem rozwiązuje sidset (strona 15 na dole:)

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: TeX - indeks z lewej strony...?
Maciek napisał:


Witam grupe, to moj debiut u Was.  :-)


Mój też :-)


Jak w TeX zapisac indeks (subscript, superscript) dowiazany
do symbolu glownego po lewej stronie?

Chodzi mi o zapis podobny np. do liczby masowej, którą chemicy
i fizycy wypisują po lewej stronie symbolu pierwiastka:
http://chemia.panoramix.net.pl/tabele/zastosowanie_izotopow.html
[...]


Najlepiej zastosować pakiet tensor. Np. polecenie
ensor*[^2_1]{mathrm{H}}{} tworzy symbol deuteru.

Wojtek

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: TeX - indeks z lewej strony...?


On Fri, 30 Jul 2004 13:41:49 +0000, pisz_na.mirek wrote:
Maciek <mac@elkomtech.com.pl.nospamwrote:

| Witam grupe, to moj debiut u Was.  :-)

| Jak w TeX zapisac indeks (subscript, superscript) dowiazany do symbolu
| glownego po lewej stronie?

| Chodzi mi o zapis podobny np. do liczby masowej, którą chemicy i
| fizycy wypisują po lewej stronie symbolu pierwiastka:
| http://chemia.panoramix.net.pl/tabele/zastosowanie_izotopow.html

Polecam Short Math Guide for LaTeX

  http://www.ams.org/tex/short-math-guide.html

Twój problem rozwiązuje sidset (strona 15 na dole:)


[troche NTG]

Witam, przepraszam, ze sie wtrace probowalem zapisac
dokument short-math-guide.pdf (w przegladarce)ale sie nie udalo.
Po przekopiowaniu linku do gFTP w niektorych miejscach
zamast liter byly dziwne znaczki,  cos jakby nie te kodowanie
(czy to unicode??). Oczywiscie po wejsciu recznie na serwer
ftp.ams.sciagnalem plik bez problemu. Czy ktos wie co jest
grane. Moj system to Mandrake 9.2, Mozilla PL 1.4, gFTP 2.0.15.

Pozdr

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: zabawy z pradem.


A na marginesie - czy ktoś pamięta to piękne lato, kiedy to zamiast bawić
się i hulać (dla mnie był to okres juwenaliowy), ganialiśmy za płynem
Lugola. Powstało wtedy kilka zabawnych (choć zaraz pewnie usłyszę...)
dowcipów nawiązujących do wydarzenia.


A no pamietamy, pamietamy

Jakie nowe warzywa sprzedaja na targu w Czarnobylu:
- JODkiewka, CEZbulka i RADbarbar
****
Przygotowywano sie do krecenia filmu
"Dawka wieksza niz zycie", w ktorym glowny bohater
bedzie mial nosic pseudonim J(od)137. (czy 139 - nie pamietam
liczby masowej izotopu)
****
Poniewaz awaria miala miejsce w okolicy 1 maja
złosliwi mowili:
"Jakie swieto - taki prezent"
****
Radio Erywan:
- Czyto prawda, ze nie mozna jesc jablek z okolic Czarnobyla?
- Bzdura. Mozna jesc takie jabla, tylko ogryzki trzeba zakopywac
na glebokosci nie mniejszej niz 3 m
****
Ktos spiewal na melodie "Morskich Opowiesci"
"Hej, hej kieliszki w gore
hej hej z Lugolem wzniescie
Na chorob poprowminna srodek to najlepszy"

bylo tego pare zwrotek.

Jeszcze kwestia formalna. W latach siedemdzisiatych
zabroniono organizowania "Juvenaliow" - tradycja odzyla
dopiero w 1991. Tak, że koledze musialo sie ochrzanic
z namiastkami w rodzju "Czyzynaliow" (PK) lub
"Medykaliow" (AM)

Pozdrowienia
        Pawel A

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Navi "z biedronki"
Mon, 11 Aug 2008 23:02:45 -0700 (PDT), w
<ef23fd00-60b5-481b-9200-939062ff3@z66g2000hsc.googlegroups.com, BearBag
<cactu@gmail.comnapisał(-a):


Nie zgodze sie natomiast ze MM jest dobra mapa, nawet taki iGo ma
lepsze pokrycie (przynajmniej na slasku bo tu go ostro testowalem) i


iGo może ma i lepsze pokrycie (jaka mapa cyfrowa nawet nadaje się), ale
kategoryzacja dróg (i co za tym idzie routing) oraz masowa liczba błędów
powodują, że do jazdy nie nadaje się.


dodatkowy minus tej mapy to straszne bledy w wyznaczaniu trasy i
pomylki typu kierowanie na okolo do celu bardzo prostego.


Jakoś nie zauważyłem. Na pewno używałeś z aktualną mapą, a nie jakimś
zabytkiem?

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Pytanie dotyczace zadania na temat zawartosci procentowej izotopow w atomie
Tresc zadania:
Miedz jest mieszania dwaoch izotopow z ktorych jeden zawiara 34 neutrony i
stanowi  69,1% mieszaniy. Oblicz liczby masowe obu izotopow jezli masa
atomowa miedzi wynosi 63,55u

Z tresci wynika ze sa dwie niewiadome liczba protonow i liczba neutornow w
drugim izotopie, czy liczbe protonow mozna odczytac z ukladu okresowego?bo
chyba innej mozliwosci nie ma? jezli jest to jaka

Z goryy dziekuje za pomoc    Madzieńka:)

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: proszę bardzo o szybką pomoc

1. izotopy pierwiastka różnią się miedzy sobą liczbą  ??
masowa
2. pierwiastek Ar 3d6 4s2 ma na orbitalu walencyjnym ... elektronow
8
3. pierwiastek o strukturze He 2s2 2p5 jest


to fluor (jest gazem)

4. po przeniesieniu elektronu walencyjnego pomiędzy atomami powstaje
wiązanie
jonowe
5. jon atomowy powstały z NH3 i H* jest przykładem wiązania
koordynacyjnego
6. w związkach organicznych przeważają wiązania
kowalencyjne (C-C)
7. wiązanie pomiędzy atomami C-C realizowane jest przez .... elektrony
2
8. zręby atomowe są charakterystyczną cechą wiązań w


metalach

pozdrawiam

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: proszę bardzo o szybką pomoc
Adam Kubas <qbaq@wp.plnapisał(a):


| 1. izotopy pierwiastka różnią się miedzy sobą liczbą  ??
masowa
| 2. pierwiastek Ar 3d6 4s2 ma na orbitalu walencyjnym ... elektronow
8
| 3. pierwiastek o strukturze He 2s2 2p5 jest
to fluor (jest gazem)
| 4. po przeniesieniu elektronu walencyjnego pomiędzy atomami powstaje
| wiązanie
jonowe
| 5. jon atomowy powstały z NH3 i H* jest przykładem wiązania
koordynacyjnego
| 6. w związkach organicznych przeważają wiązania
kowalencyjne (C-C)
| 7. wiązanie pomiędzy atomami C-C realizowane jest przez .... elektrony
2
| 8. zręby atomowe są charakterystyczną cechą wiązań w
metalach

pozdrawiam


wiesz co tych pytan jest rowno 30 :( Jak bym Ci wyslal mailem to bys mi
odeslal :( wiem ze to troche takie wykorzystywanie ludzi ale studiuje
filozofie i edukacje techniczno informatyczna a mecza mnie chemia i skolowalem
pytania tylko nie ma kto mi odpowiedzi udzielic moge wyslac Ci na email
pytania ??

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: mam takie zadanie z chemii


Oblicz masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę izotopów o
liczbach masowych 28 (92,2%), 29 (4,7%), 30 (3,1%).


To jest zwykła średnia ważona

(28*92.2 + 29*4.7 + 30*3.1) / 100

czyli tłumacząc z polskiego na nasze suma iloczynów wartości przez udział
tych wartości :)

pozdrawiam
witek

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Tlen
thin_bolek <debrza_removet@poczta.onet.plnapisał(a):


| J.F. napisał:
| | Chyba jednak o defekt masy.
| | nukleon w tlenie wazy mniej niz w weglu ..

| Podstaw po prostu dane z wikipedii do wzoru na średnią ważoną ;-)
| Dostaniesz 15.9994

| Co chyba nie tlumaczy watpliwosci pytajacego czemu srednia wazona z
| 16, 17 i 18 wychodzi mniej niz 16 :-)

| A wychodzi mniej, bo glowny izotop "16" wazy 15.995 ...

| J.

Dla mnie wszystko wyjaśnia defekt masy. Nie mogłem pojąć jak jednostkowe
masy 16, 17 i 18 mogą dać 15,9... Wszystko jasne. Dziękuję


Defekt masy nie jest sednem sprawy i nie dlatego masa wychodzi Ci mniejsza niż
16. Twój jedyny błąd polegał na tym, że uznałeś 16, 17, 18 za masy izotopów
(tak jak nawet tutaj piszesz), a to są liczby masowe, a nie masy. obie
wartości - masę i liczbę masową - można uznać za tożsame tylko w niedokładnych
obliczeniach

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Elektrony walencyjne w Fe - ile?
Witam. Mam sobie atom Fe o liczbie atomowej 26 oraz o liczbie masowej 57 i
teraz tak:

26 protonów
57 nukleonów (w tym 26 protonów oraz 31 neutronów)
26 elektronów:
 1s^2  2s^2  2p^6  3s^2 3p^6 3d^6 4s^2

i tutaj moje pytanie: czy elektronów walencyjnych (na powłoce walencyjnej)
jest 2 (4s^2) czy 8 (3d^6 oraz 4s^2).....

dzięki za rozwianie wątpliwości.

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Zadanie Prosze o pomoc
"Blazej" <roman@wp.plnapisał


temat zadania : Oblicz skład procentowy dwóch występujących w przyrodzie


Musisz wykorzystać wzór na średnią ważoną.
Masz dwie możliwości:
1) możesz użyć do obliczeń liczb masowych (tak postąpi większość twoich kolegów
i pani nauczycielka)

lub:

2) użyć mas atomowych izotopów (znajdziesz je w sieci pod "isotope abundance",
np. http://www.sisweb.com/referenc/source/exactmaa.htm )

W pierwszym przypadku wyliczona zawartość izotopu 15N różni się od wartości
rzeczywistej o ok. 100%

Piotr

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Konwencja


Oj, koledze chyba sie popiewszywszy izomeria R/S z D/L (+/-).
Zasady starszeństwa i ustalanie konfiguracji R/S reguluje tzw. reguła CIP
czyli Cane'a, Ingolda i Preloga.


"popiewszywszy" to się koledze rónwież. Marco usiłował objaśnić konwencję Cahna
(nie Cane'a) Ingolda i Preloga i choć popłnił drobny błąd nazywając węgiel
wodorem {"patrzymy, który z atomów związanych bezpośrednio z wodorem jest
najlżejszy i"), błędnie zasugerował prosty tzwiązek aktywności optycznej z
konfiguracją absolutną,  uprościł zasady starszeństwa (masa zamiast liczba
masowa) i niedopowiedział kwestii związanych z wiązaniami wielokrotnymi, to nie
ma wątpliwości, że wyjaśnienie dotyczyło  konwencji R/S ("i tak obracamy calą!!
cząsteczkę by to cudo było na dole").
W nomenklaturze D/L nie ma nic o starszeństwie podstawników istotna jest
numeracja węgli i obecność wyróżnionego podstawnika (bo czwartym jest
najczęściej H). Ważniejsze jest jednak to, że znów doszło do powiązania
konfiguracji absolutnej z aktywnością optyczną: "izomeria R/S z D/L (+/-)"
+/- nie mają nic wspólnego z D/L! No oprócz tego że uczymy się o tym na tej
samej lekcji chemii.
--------
Czy uważasz, że zacytowanie 60 linijek poprzednich postów wzmocni siłę twoich 6
linijek?

Piotr

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Rozwiazanie zadania


No prosta prosta, rozpędziłem się za bardzo za pierwszym razem 8-/

34,969*0,7577 +  36,966*0,2423 = 35.453

Dziękuję za zwrócenie uwagi na błąd, postaram się nie strzelać więcej takich
byków :-/
Pozdrawiam - Veno


No co ty.....
:-)
Jeszcze tydzień temu nie zwróciłbym uwagi na to, że takie rozwiązanie jest
niedokładne. Od liceum tłuczony jest do naszych głów wzór na średnią ważoną, w
której są liczby masowe izotopów (sprawdziłem - jest i w nowym podręczniku do
chemii LO). Dopiero ostatnio zauważyłem rozwiązując zadanie z izotopami miedzi,
że jej skład izotopowy (procentowy) w odpowiedzi jest inny niż ten, który
umiałem "na pamięć".

Oczywiście przy dokładniejszych rachunkach należy brać do wzoru masy atomowe
izotopów:
http://atom.kaeri.re.kr/ton/

pozdr,
Piotr

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Mole
Michał Sobkowski napisał:


Izotop to pojÄ cie o wÄ ższym znaczeniu, gdyż dotyczy atomów tego samego
pierwiastka.
Zobacz np. tÄ  definicjÄ :
http://www.ipj.gov.pl/pl/szkolenia/glosspl.htm#nuklid


Hm. O ile w cytowanym przez ciebie glossariuszu definicja nuklidu jest zgodna  
z iupacowską definicją (Golden Book), to podane tam definicje izotopów,
izobarów, etc mogą być mylące: określono je jako "jądra...." (a
nie "atomy....").
Na marginesie: W IUPAC Golden Book zdefiniowano izobary jako: "Different
nuclides of equal mass number". różne nuklidy o równej liczbie masowej. Oznacza
to, że izobarami mogą być atomy TEGO SAMEGO PIERWIASTKA, w których jądra
występują w różnych stanach energetycznych. Kłóci się to z popularnym
podejściem (obowiązującym w szkole, jak również przedstawionym w cytowanym
glossariuszu), iż izobary to atomy RÓŻNYCH PIERWIASTKÓW mające tę samą liczbę
masową.
A może iupacowska definicja jest kiepska?

Piotr

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Goraca prosba do mojego Kochanego ksRobaka :-)

"Tomek" <tomek-wilmow@wp.pl


Prosze Pana,
Czy moge Pana prosic o przetestowanie mojej "wiedzy" w
pewnym bardzo malym zakresie? Chcialbym prosic
mianowicie, zeby Pan zbadal, czy ja "wiem" co to jest
zwiazek chemiczny? Np. czy wiem co to jest H20.
Czy zgodzi sie Pan? Stawka zwykla, 600USD za kwadrans,
platne na konto szwajcarskie. :-)

Pozdrawiam,
Tomek


H20 (czyt: H dwadzieścia) to taki izotop wodoru
który posiada liczbę porządkową JEDEN natomiast
liczba masowa atomu H20 jest równa ~20.
W gwarze ludowej izotop ten nosi nazwę cwancigter.

Edward Robak
*°"˝'´¨˘`˙ˇ^:;~¤<×÷-.,˛¸

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Goraca prosba do mojego Kochanego ksRobaka :-)


ksRobak wrote:
"Tomek" <tomek-wilmow@wp.pl

| Prosze Pana,
| Czy moge Pana prosic o przetestowanie mojej "wiedzy" w
| pewnym bardzo malym zakresie? Chcialbym prosic
| mianowicie, zeby Pan zbadal, czy ja "wiem" co to jest
| zwiazek chemiczny? Np. czy wiem co to jest H20.
| Czy zgodzi sie Pan? Stawka zwykla, 600USD za kwadrans,
| platne na konto szwajcarskie. :-)

| Pozdrawiam,
| Tomek

H20 (czyt: H dwadzieścia) to taki izotop wodoru
który posiada liczbę porządkową JEDEN natomiast
liczba masowa atomu H20 jest równa ~20.
W gwarze ludowej izotop ten nosi nazwę cwancigter.
Edward Robak
*°"˝'´¨˘`˙ˇ^:;~¤<×÷-.,˛¸

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Zadanko - fizyka jadrowa
Witam mam problem z pewnym zadniem i prosilbym o pomoc. Oto ono:

Ile jader rozpadnie sie w ciagu jednej sekundy w probce promieniotworczego
uranu (liczba masowa 92, liczba atomowa 238) o masie 1 g? Czas polowicznego
zaniku tego izotopu wynosi 4,5 * 10^9 lat
(lambda = 5 * 10^(-18) 1/s)

Bede bardzo wdzieczny za jakas pomoc. Moze byc mail ja_s@poczta.onet.pl

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: potrzebuje pomocy, wskazówek, wzorów
Potrzebuje pomocy, wskazówek, wzorów do 4 zadań:

1) Ile razy en. pot. samolotu lecącego na wysokości 5km z prędkością 360km/h
jest wieksza od jego en. kin.?

2) Oblicz długość l drutu żelaznego o średnicy d=0,3mm, jeżeli po pżyłożeniu
do jego końców napięcia U=10V popłynął w nim prąd o natężeniu I=2A. Opór
właściwy żelaza ro=98*10 do -9 oma *m.

3) Balon o objetości V=250m sześciennych jest napełniony wodorem o temp
t1=15 stopni C i ciśnieniu p=1013hPa. Jaką objetość będzie miał balon na
wysokości o ciśnieniu p1=350hPa, gdzie temp. wynosi -50stopni C?

4) Jaki izotop powstanie z radioaktywnego izotopu ołowiu Pb o liczbie
masowej 214 i liczbie atomowej 82 po jednym rozpadzie beta ujemnym i
następującym po nim rozpadzie alfa? Napisz kolejno zachodzące przemiany i
nazwij pozostałe pierwiastki.

Dwa pierwsze mam zrobione ale nie wiem czy dobrze, z ostatnim mam kłopot bo
zupełnie nie wiem o co chodzi.

Dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam Andrzej Maj.

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: potrzebuje pomocy, wskazówek, wzorów


Andrzej Maj <manda@go2.plwrote:
1) Ile razy en. pot. samolotu lecącego na wysokości 5km z prędkością 360km/h
jest wieksza od jego en. kin.?


Podstaw do wzorow...


2) Oblicz długość l drutu żelaznego o średnicy d=0,3mm, jeżeli po pżyłożeniu
do jego końców napięcia U=10V popłynął w nim prąd o natężeniu I=2A. Opór
właściwy żelaza ro=98*10 do -9 oma *m.


Jakiemu oporowi odpowiada taki prad/napiecie?
Jak definiowana jest rezystywnosc?


3) Balon o objetości V=250m sześciennych jest napełniony wodorem o temp
t1=15 stopni C i ciśnieniu p=1013hPa. Jaką objetość będzie miał balon na
wysokości o ciśnieniu p1=350hPa, gdzie temp. wynosi -50stopni C?


Cisnienia i temperatury musza sie zrownac (jesli balon jest gumowy i bardzo
elastyczny). Dalej to juz podstawowe wzory dla gazu doskonalego.


4) Jaki izotop powstanie z radioaktywnego izotopu ołowiu Pb o liczbie
masowej 214 i liczbie atomowej 82 po jednym rozpadzie beta ujemnym i
następującym po nim rozpadzie alfa? Napisz kolejno zachodzące przemiany i
nazwij pozostałe pierwiastki.


Poczytaj sobie co to jest rozpad alfa/beta a potem popatrz do tablicy
mendelejewa.

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: jakie będzie doświadczenie potwierdzjace?
J.F. <jfox_xnosp@poczta.onet.plin


<dv74f3hjkff5df52f2gkhg2bk083cdi@4ax.comwrote:
Ale to w zasadzie poziom maturalny :-(


Nie wiem jak to *teraz* (czy tam pięć lat temu) jest z maturą, ale
podejrzewam, że kiepsko. Zapewne tylko się wspomina, że (na psa urok) masa
relatywistyczna, że równoważność masy i energii, ale doświadczeń
potwierdzających pewnie się nie omawia. A na wykładzie kursowym z fizyki
jądrowej - jak najbardziej, bo tam będą i akceleratory, i reakcje jądrowe,
i problem "missing mass", w szczególności masa deuteronu, "najważniejsza
krzywa wszechświata" (znaczy, zależność energii wiązania od liczby masowej),
tudzież próg energetyczny na kreację pary elektron-pozyton przez fotony.


On Thu, 20 Sep 2007 08:45:12 +0200,  PFG wrote:
| Po trzecie,
| problem nie leży w pytaniach, ale w tym, że potencjalna kandydatka musi szukać
| odpowiedzi na Usenecie.

Ze musi szukac czy ze w usenecie ?


Że musi szukać, plus (patrz dalej)


Zrodlo wiedzy dobre jak kazde inne, moze nawet lepsze.


Kto wie, może i masz rację - jeśli umie się filtrowac informację.

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Przemiana alfa


Robię sobie zestawy maturalne, a że moja fizyczka jest chora, to pytanie
do Was. Mam zapisac przemiane alfa Radonu 222/86 Rn (A=222, Z=86 - ciezko
pisac bez indeksów).  No to robimy
222/86 Rn -218/84 Y + 4/2 He
W układzie pierwiastków nie ma pierwiastka z liczbą masową równą 218. Czy
w takim wypadku powinienem sugerować się liczbą atomową i odpowiedzieć, że
Y to Polon 209/84 Po? Nie chodzi mi tu już o jakieś izotopy, których nie
ma w układzie. Ale czy na poziomie liceum wystarczy mi powiedziec, ze
powstanie Polon (o ile w ogóle dobrze rozumuję biorąc pod uwagę liczbę
atomową)?


masz racje to jest 218/84Po i nic dalej nie trza pisac ,
PS. no chyba ze ten polon rozpada sie dalej ....ale to juz inna bajka :)

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Przemiana alfa


On Thu, 17 Nov 2005 17:51:11 +0100,  no1 wrote:
Robię sobie zestawy maturalne, a że moja fizyczka jest chora, to pytanie
do Was. Mam zapisac przemiane alfa Radonu 222/86 Rn (A=222, Z=86 -
ciezko pisac bez indeksów).  No to robimy
222/86 Rn -218/84 Y + 4/2 He
W układzie pierwiastków nie ma pierwiastka z liczbą masową równą 218.
Czy w takim wypadku powinienem sugerować się liczbą atomową i
odpowiedzieć, że Y to Polon 209/84 Po? Nie chodzi mi tu już o jakieś
izotopy, których nie ma w układzie. Ale czy na poziomie liceum wystarczy
mi powiedziec, ze powstanie Polon


O tym jaki to jest pierwiastek decyduje jego liczba atomowa, czyli
ilosc protonow w jadrze. 94 to Polon i kropka.

A _jesli_ jadro 222/86 wyemituje alfa, to powstaje jadro
218/84, czyli polon-218. Izotop znaczy sie.
I NIE podajesz 209 skoro wychodzi 218

A swoja droga ciekawe - strasznie duza roznica masy miedzy
naturalnym polonem a naturalnym radonem. No i czemu nikt nie wspomina
o polonie-218 - tak szybko sie rozpada dalej ?

J.

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Co to jest nuklid ?
Witam


Czy mógłby ktoś mi podać definicję nuklidu najlepiej z jakimiś
przykładami.
Dla ułatwienia podam, że w moim podręczniku jej nie ma, a ta z
encyklopedii
jest
dla mnie nie strawna.
Dziękuję.


Nuklid to inna nazwa zbioru atomow o tych samych
wartosci liczby masowej A oraz liczby atomowej Z.

Przyklad 1.
Zbior atomow o tej samej wartosci liczby atomowej
to pierwiastek chem. W sklad danego pierwiastka
moze wchodzic kilka nuklidow np.: 16,8 O i
17, 8 O lub np.: H, D i T. Nuklidy tego samego pierwiastka to
inaczej izotopy.

Przyklad 2.
Nuklidy roznych pierwiastkow (rozne Z) ale o takich samych A
nosza nazwe izobarow. Przyklady izobarow to
40,18 Ar i 40,19K.

Pozdrawiam
Leszek M. Chybowski

http://venture.org.pl/leszek/
mail: les@venture.org.pl
ICQ UIN: 33309999

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Co to jest nuklid ?


Nuklid to inna nazwa zbioru atomow o tych samych
wartosci liczby masowej A oraz liczby atomowej Z.

[...]
Przyklad 2.
Nuklidy roznych pierwiastkow (rozne Z) ale o takich samych A
nosza nazwe izobarow. Przyklady izobarow to
40,18 Ar i 40,19K.


Panie Leszku, izobary toto są na pewno, ale chyba nie nuklidy (jest to
zresztą sprzeczne z podaną definicją).

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Co to jest nuklid ?

| Nuklid to inna nazwa zbioru atomow o tych samych
| wartosci liczby masowej A oraz liczby atomowej Z.

[...]
| Przyklad 2.
| Nuklidy roznych pierwiastkow (rozne Z) ale o takich samych A
| nosza nazwe izobarow. Przyklady izobarow to
| 40,18 Ar i 40,19K.

Panie Leszku, izobary toto są na pewno, ale chyba nie nuklidy
(jest to zresztą sprzeczne z podaną definicją).

Albo sie jeszcze nie obudziles po Swietach, albo nie wiem co....
Nie rozumiem, gdzie Ty tu widzisz jakas sprzecznosc z definicja.
Ktory to, wedlug Ciebie, nie jest nuklid:

        40,18 Ar   czy  40,19 K  ?

Maciek

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Co to jest nuklid ?


|

| Nuklid to inna nazwa zbioru atomow o tych samych
| wartosci liczby masowej A oraz liczby atomowej Z.

| [...]
| Przyklad 2.
| Nuklidy roznych pierwiastkow (rozne Z) ale o takich samych A
| nosza nazwe izobarow. Przyklady izobarow to
| 40,18 Ar i 40,19K.

| Panie Leszku, izobary toto są na pewno, ale chyba nie nuklidy
| (jest to zresztą sprzeczne z podaną definicją).

Albo sie jeszcze nie obudziles po Swietach, albo nie wiem co....
Nie rozumiem, gdzie Ty tu widzisz jakas sprzecznosc z definicja.
Ktory to, wedlug Ciebie, nie jest nuklid:

        40,18 Ar   czy  40,19 K  ?


No fakt, święta mnie nieco rozkojarzyły :-) Trochę mnie ten przykład
zakręcił. Zrozumiałem, że autor twierdzi, że ten argon i potas są
jednakowymi nuklidami, ale chyba dokonałem nadinterpretacji. Dla
uporządkowania: nuklid to konkretny izotop danego pierwiastka, czyli atomy
mające jednakową ilość protonów i jednakową ilość neutronów (jednakową w
różnych atomach) czyli atomy mające tą samą liczbę masowa i atomową. Teraz
chyba dobrze będzie, chyba, że jeszcze się nie całkiem rozkręciłem :-)

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: promienie alfa


On Wed, 03 Dec 1997 01:30:10 -0100, shufla <shu@kki.net.plwrote:
mam taki problem
pewnego razu na fize byla lekcja o promieniotworczosci. Szczegolnie
zainteresowaly mnie promienie alfa. Maja one 2 wolne miejsca na


Promieniowanie alfa powstaje podczas tzw. promieniotwórczego rozpadu
alfa, nie myl tego z rozszczepieniem jądra bo to reakcja sztuczna a
 rozpad alfa to reakcja naturalna.
Podczas rozpadu alfa wewnątrz jądra następuje związanie dwóch protonów
i dwóch neutronów w układ tworzący cząstkę alfa (identyczną z jądrem
He). Jądro to po emisji cząstki alfa (z energią kinetyczną pochodzącą
z niedoboru masy) staje się jądrem o liczbie masowej (A) mniejszej o 4
i liczbie atomowej mniejszej o 2.


elektronym, poniewaz sa promieniami czasteczkowymi. Wiec dlaczego nie
zabieraja z atomow elektronow, tylko podrozoja, zderzajac sie z innymi
atomami, a dopiero po zatrzymaniu neutrailzuja sie. Czy jest to
spowodowane ich tak duza predkoscia przy wypromieniowaniu? Czy jest
jakis inny powod?


Prędkość cząstek alfa jest (jak na cząstkę) mała, około 10^7 m/s,
i nie ma ona tutaj znaczenia. Rozpad alfa jest poprostu reakcją
jądrową (dotyczy tylko jądra).

---
Robert Kujawiński
No@riva.koti.com.pl (max 5MB)

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Prośba- fizyka jądrowa
Czy ktoś mógł by mi pomóc rozwiązać następujące krótkie zadania.

1
Ołów o liczbie masowej 211 i liczbie atomowej 82 zamienił się w ołów
oliczbie masowej 207 i liczbie atomowej 82.
Ile przemian alfa i beta nastąpiło przy tej zamianie ?

2.
Atom znajduje się w stanie scharakteryzowanym liczbą kwantową N=5 . Oblicz
długość fali dla linii widmowych,które mogą pojawic się w widmie przy
przejściu atomu do stanu określonego liczbą kwantową N=3.

Za pomoc będę bardzo wdzięczny ...

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Prośba- fizyka jądrowa


"Paweł Wojdała" wrote:

Czy ktoś mógł by mi pomóc rozwiązać następujące krótkie zadania.

1
Ołów o liczbie masowej 211 i liczbie atomowej 82 zamienił się w ołów
oliczbie masowej 207 i liczbie atomowej 82.
Ile przemian alfa i beta nastąpiło przy tej zamianie ?


Przemiana alfa to emisja jądra helu - z pierwiastka ulegającego przemianie
ubywa neutronów (obniża się liczba masowa) i protonów (obiża się liczba
masowa i atomowa).

Przemiana beta to rozpad neutronu na proton, elektron i neutrino (które
dla tych rozważań można pominąć). Elektron jest emitowany poza jądro. Jego
masa jest pomijalnie mała w porównaniu do neutronów i protonów. Tak więc
liczba masowa przy tej przemianie nie zmienia się, natomiast liczba
atomowa *wzrasta* (jądro zwiększa swój ładunek dodatni).

Reszta to matematyka na poziomie pierwszej klasy podstawówki.

Michał

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: gaz doskonały
Czy liczbę masową gazu doskonałego należy przyjąć za doskonałą? Tak mi
wychodzi z zadania -
- wzór na wsp. adiabaty k ma wyjść Q/(Q-W) w przemianie izobarycznej
(Q - energia dostarczona W- praca wykonana)
mnie wychodzi k=Q*M/(Q*M-W)

Pozdrawiam
Łukasz

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Proste zadanie - reakcja jadrowa

 Marcin wrote:
| Jak sie robi tego typu zadania:
| Przy przechodzeniuu neutronu przez jadro (24,12)Mg wytwarzany jest
| radioaktywny izotop sodu (21,11)Na. Jakie czastki sa wypromieniowywane
przy
| tej reakcji jadrowej ?


[...]

J.F wrote:
Jak widzisz liczba masowa zmalala o 4 - co sugeruje ze wyemitowano
jedna czaste alfa (4,2)He - bo raczej tak sie to konczy a nie innymi
rodzajami emisji (*)


[...]
Troche nad tym pomyslalem i chyba nie moge zrobic jak zaproponowales.
Mg ma 12n i 12p, dany izotop sodu 10n i 11p.
Tak wiec (24,12)Mg+ 1n = (21,11)Na+3n+1p. Tylko ze chyba nie ma czastki
ktora ma 3n i 1p ?
Wiec co powstanie ??
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: reakcje jadrowe

Jak oblicza się energie reakcji jądrowych? (chodzi mi o schemat
postępowania) - niech mi ktoś np. wytłumaczy co i dlaczego dzieje się w
poniższym zadaniu:

Oblicz energię reakcji

14/7N + 4/2alfa -17/8O +1/1p  (format: liczba masowa/liczba atomowa)

Rozwiązanie:

E=mc^2

dE=[(mN+m_alfa)-(mO-m_p)]c^2
                 ^^^^^^ dlaczego tu jest różnica a nie suma?

(dalej podstawienie zmiennych, nie będę tego już cytować)

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: reakcje jadrowe


Przemek Borys wrote:

Jak oblicza się energie reakcji jądrowych? (chodzi mi o schemat


Energia reakcji jądrowej to różnica między energią wiązania jąder
końcowych i początkowych.


postępowania) - niech mi ktoś np. wytłumaczy co i dlaczego dzieje się w
poniższym zadaniu:

Oblicz energię reakcji

14/7N + 4/2alfa -17/8O +1/1p  (format: liczba masowa/liczba atomowa)

Rozwiązanie:

E=mc^2

dE=[(mN+m_alfa)-(mO-m_p)]c^2
                 ^^^^^^ dlaczego tu jest różnica a nie suma?


Chyba masz gdzieś błąd, bo wydaje mi się, że jednak powinna być suma.

Pozdrawiam

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: jak to jest z rozpadem BETA?
Witam,
  Mam pewien problem, z ktorym nie do konca wiem jak sobie poradzic.
Sytuacja fizyczna jest nastepujaca:
 Mamy atom pierwiastka X o Z - liczbie protonow, N - liczbie neutronow
(A - liczba masowa = Z + N).
 W pewnym momencie jadro ulega rozpadowi beta-, emitujac elektron, ktory
sobie odlatuje. Mamy teraz w jadrze Z+1 protonow, N-1 neutronow. No i
caly atom staje sie dodatnim jonem.
    I tu wlasnie pojawia sie moj problem: przeciez wraz ze zmiana liczby
Z zmienia sie potencjal elektromagnetyczny tegoz jadra. Co wobec tego
stanie sie z elektronami? Rozumiem, ze funkcje falowe musza sie jakos
zszyc; elektron w takim wypadku znajdzie sie troche wyzej niz nowe
polozenie rownowagi w skali energrtycznej i zapewne do tego polozenia
sobie spadnie. Czy temu procesowi towarzyszyc bedzie emiasja fali e-m?
Co sie tak naprawde stanie z punktu widzenia tego elektronu?
   Bardzo dziekuje za odpowiedz tudziez za polecenie jakiejs dobrej
literatury na ten temat.
 pozdrawiam
   PawelJM
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: hel


92.64% tyle wynosi siła podnosząca helu w stosunku do wodoru
po pierwsze ciekawy jestem jak to się dzieje skoro jedna
cząsteczka H2 ma powiedzmy 2u (nie liczę tych groszy na
elektrony i deuter), a jeden atom helu natomiast ma 4u
siła ta więc powinna wynosić ok. 50 % a nie 90.

jak to się dzieje ?

2. ciekawy jestem ile w takim razie wynosiła by siła
"uciągu" ale samego tylko helu-3, czy nie było by tak że
była bo ona większa od wodoru ? (oczywiście było by to
ekstremalnie drogie)


hehehe, ales wymyślił :))
"siła podnącząca" nie zależy od masy molowej ale od GESTOŚCI pierwiastka w
warunkach normalnych.
I jeszcze najlepsze, gęstość nie wzrasta ze wzrostem masy molowej:

Największą gęstość ma osm, a wcale nie leży na końcu układu...
Może coś bardziej spektularnego: Chlor a Lit: które jest cięższe?
Tylko ciała stałe? Proszę bardzo: Potas a Krzem

Tak więc widzisz, związek między gęstością a liczba masową, wysunięte z twojej
teorii "sił podnaszących" jest ekhm... raczej wątpliwy...

Ant

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Jakie są liczby A, Z cząstek elemetarnych?


lesiu@poczta.onet.pl wrote:
To pytanie dręczy mnie od tygodnia. Nigdzie nie mogę tego znaleźć bo to pytanie
podstawowe, na które odpowiedź każdy po maturze powinien znac.


Jakich cząstek elementarnych? Tych na poziomie maturalnym?
Niech Z będzie liczbą ładunkową, A liczbą masową. Wówczas

proton     Z=1, A=1
neutron   Z=0, A=1
elektron Z=-1, A=0
pozyton  Z=1, A=0

Więcej cząstek elementarnych w liceum nie występuje :-)

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Czy istnieje fizyczne ograniczenie na liczbę protonów i neutronów w jądrze
On 9 Jan 2008 17:08:48 +0100, "nowy74" <now@poczta.onet.plwrote:


Czy teoretycznie/fizycznie
możliwe jest istnienie jąder
o liczbach 121 144 255.


Nie wiadomo. W przyrodzie występują albo jądra o liczbie masowej co
najwyżej rzędu dwieście kilkadziesiąt, albo bardzo duże, o "liczbie
masowej" ZNACZNIE większej od 121 144 255 - mianowicie gwiazdy
neutronowe. Nie wiadomo czy jest prawo przyrody, które wyklucza
istnienie stabilnych jąder (lub "jąder") o rozmiarach pomiędzy
kilkaset nukleonów a gwiazdami neutronowymi - niektórzy ludzie
spekulują, że tak, inni, że nie.

A na przyszłość, k..., raczej tu nie przeklinaj, dobrze?

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: << P I L N E D L A M N I E, proszę o pomoc >>

McKORNIX <korn@poczta.onet.plwrote


pisząc protony
miałem na myśli nukleony


Na _egzaminie_ dostalbys za to - zgadnij co. A dlaczego my tu mamy pisac nie
na poziomie egzaminacyjnym, tylko na nizszym?


nawiasem mówiąc mój błąd. Co do konkretnych wartosci to siły jądrowe na
poziomie  jądra są około 100 razy silniejsze od Coulmbowskich.


Na bliskich odleglosciach, mniejszych od typowych odleglosci miedzy
nukleonami.


Neuklony oddziałują tylko ze swymi najbliższymi sąsiadami (własność
wysycenia).


To nie tak: silne oddzialywania jadrowe sa przenoszone przez czastki masowe
(mezony
pi), wiec szybko spadaja wraz z odlegloscia. Oddzialywania
elektromagnetyczne
sa przenoszone przez fotony, czyli sa nieskonczenie zasiegowe.


istnieją też jądra lekkie które
charakteryzują się wybitną stabilnością np. wapń (20:20) czy tlen(8:8). Są
to tzw.jądra o podwójnej liczbie magicznej.


Hel 4 (tak to sie, nawiasem mowiac, zazwyczaj pisze: liczba masowa u gory,
liczba
atomowa u dolu; nie jak u ciebie - liczba protonow, liczba neutronow) to
jeszcze
prostszy przyklad. Patrz: powlokowy model jadra atomowego.

Pawel Góra
(z cudzego konta)

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Pytanie teroetyczne ;>
Newsuser "Mateusz K." <Mate@88net.trzepak.plwrote: ...


Stanislaw Sidor wrote <bmeif3$ts@srv.cyf-kr.edu.pl:

| Z duzym prawdopodobienstwem - NIE.
| Fizyka jest poki co taka sama i na Ziemi i w okolicach kwazarow czyli 12
| mld. lat swietlnych stad, wiec nie ma podstaw sadzic, ze gdzies
| pierwiastki u nas nietrwale, beda trwale.

A co z nieodkrytymi ? ( nie znam się na Chemii ( może dlatego że rozmyślam o
czymś innym na lekcjach ;) ) ) Ale chyba istnieje prawdopodobieństwo iż
istnieją trwałe pierwiastki, nieodkryte dotąd przez człowieka.

Jeśli się mylę proszę o poprawienie :


Raczej nie. Pierwiastki o wysokich liczbach masowych nie sa stablilne
(transuranowce), choc istnieje teoretycznie przewidywana tzw. "wyspa
stabilnosci" - chyba przy 115(?), gdzie czas rozpadu siega milisekund.
Wspolczena tablice pierwiastkow masz tu:
http://pearl1.lanl.gov/periodic/default.htm

Im wieksza masa atomowa, tym wiekszej energi trzeba uzyc do syntezy
pierwistka, a tyglem tworzacym pierwiastki sa wybuchy supernowych, ktore nie
maja przeciez nieskonczonej energii do dyspozycji, wiec gdzies sie lancuch
pierwiastkow urwie.

(STS)

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Emigracja do i z USA
No, za taki mnie tu wielu uwaza - z mozgiem wypalonym przez gammy.

137 to istotnie liczba masowa promieniotworczego izotopu cezu.
De facto, przy poprawnym zapisie symbolu izotopu liczba masowa poprzedza symbol
chemiczny, czyli powinno byc 137Cs - z tym jeszcze, ze "137" powinno byc
napisane mniejsza czcionka, i podniesione o pol wysokosci linii (po angielsku to
sie nazywa "superscript", a jak po polsku, tego, niestety, nigdy nie wiedzialem). Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Emigracja do i z USA
cs137 napisał:

> No, za taki mnie tu wielu uwaza - z mozgiem wypalonym przez gammy.
No shit? Really?


> 137 to istotnie liczba masowa promieniotworczego izotopu cezu.
> De facto, przy poprawnym zapisie symbolu izotopu liczba masowa
> poprzedza symbol chemiczny, czyli powinno byc 137Cs - z tym
> jeszcze, ze "137" powinno byc napisane mniejsza czcionka, i
> podniesione o pol wysokosci linii (po angielsku to sie
> nazywa "superscript", a jak po polsku, tego, niestety, nigdy nie
> wiedzialem ).

Po polsku to sie nazywa "suck my dick" Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Potraktowac Izrael jak Jugoslawie!
Stek lewackich glupot
Az sie nie chce odpowiadac, bo to tylko ujadanie jakiegos
lewaka (ktory, co ciekawe, nie majaczy z Kuby czy Korei
Polnocnej, o nie - az taki glupi to nie jest, zeby sie
przeniesc do swojego wymarzonego "raju").

Odpowiem na dwa losowo wybrane "zarzuty":

1. Depleted uranium, to po polsku zubozony uran. Czyli
niemal wylacznie izotop o liczbie masowej 238, ktory jest
BARDZO slabo radioaktywny. Tak sobie policzylem, ze
naturalna radioaktywnosc kilograma naturalnego uranu -
naturalnego, nawet nie zubozonego - odpowiada naturalnej
radioaktywnosci trzech i pol tysiaca ludzi, czyli takiej
wiekszej wiochy www.uic.com.au/ral.htm.

Podobne pierdoly czytalem ponad kilkanascie lat temu w
komunistycznym "Zolnierzu polskim", na stronie politrukow
- amunicja przeciwpancerna do A-10 byla opisana jako
"ladunki nuklearne".

2. Wybory odbyly sie w sposob konstytucyjny, z
przestrzeganiem procedur (w tym odwolawczych). Sekretarz
stanu Florydy miala prawo oglosic wyniki, stanowy Sad
Najwyzszy mial prawo je zakwestionowac, Federalny Sad
Najwyzszy mial prawo podwazyc decyzje Sadu stanowego. I
zgodnie z prawem wygral Busk, a lewacy moga sobie
skomlec, ile dusza zapragnie.


G. Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Rumunia & Bulgaria w EU,mudlmy siem!!!
Mylą nas z Ukraincami
Mój kolega od kilkunastu już lat pracuje na południu Włoch. Wykonuje bardzo
podrzędne prace w rodzaju opieki nad domem, czyli sprzątanie wszystkiego
+ "złota rączka" do wszelakich napraw. Przez jakiś czas powodziło mu się nawet
dość dobrze, chociaż bez luksusów. Od paru lat kiedy pojawili się Ukraincy, a
przede wszystkim Ukrainki jego los się pogorszył. Ukrincy godzą się na jedną
trzecią tego co Polacy. Stąd problemy naszych gastarbieterów. Wiara naszych
elit, że otwarcie w państwach Unii rynku pracy dla Polaków rozwiąże problem
bezrobocia jest jeszcze jednym przykładem wiary w szczególne względy u Pana
Boga.
Jeżeli po przyjęciu Rumunii pojawią się na Zachodzie rumuńscy Cyganie w liczbie
masowej to skrajna prawica w Europie będzie wygrywac nie tylko wybory lokalne. Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Rumunia & Bulgaria w EU,mudlmy siem!!!
Jacy Cyganie?
herr7 napisał:
> Jeżeli po przyjęciu Rumunii pojawią się na Zachodzie rumuńscy Cyganie w liczbie
>
> masowej to skrajna prawica w Europie będzie wygrywac nie tylko wybory lokalne.

Skąd pomysł, że osiadły lud, jakim są Cyganie, miałby po wejściu Rumunii do UE
masowo migrować na Zachód? Przecież nic takiego nie miało miejsca w ciągu
ostatniego roku, a do UE w tym czasie przystąpiły m.in. Słowacja i Węgry, gdzie
Cyganów jest równie dużo, jak w Rumunii. Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Prawdziwy test
Prawdziwy test
Mam kilka losowych pytan:

1. Podział komórki, w którego wyniku powstają cztery komórki potomne a
material genetyczny jest zredukowany to:
A mitoza B dzieworództwo C mejoza D zadne z powyzszych

2. Nie istnieje trojkat o bokach:
A 3 4 5 B 8 8 7 C 11 60 61 D 8 4 3

3. Pirania zamieszkuje:
A jeziora w Polsce B morza w Azji C rzeki w Ameryce Poludniowej D wody w
Europie

4. Wielkośc charakteryzujaca odczyn roztworu to:
A Ph B wartosciowosc C liczba masowa D zadne z powyzszych

5. NaHCO3 to również:
A saletra sodowa B saletra potasowa C soda oczyszczona D soda kalcynowana

6. Jesli do 460 gramow wody dodamy 40g soku to otrzymamy roztwor:
A 4% B 40% C 8% D 80% Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: CHEMIA-POMOCY!!!
Prosto - nuklid to zbiór identycznych atomów (i konkretny atom w obrębie tego
zbioru). Tzn., że nuklidem jest powiedzmy zbiór mola atomów 16-O (8 protonów, 8
neutronów), nuklidem jest zbiór mola atomów 18-O (8 protonów, 10 neutronów)
itd. Jak widzisz liczby masowe te nuklidy mają takie same ale różnią się
liczbami masowymi.

Pozdrawiam,

P.S. Nie ucz się regułek...

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: N
Dziki, nie opowiadaj bajek.
Współczesna bomba wodorowa ma konstrukcję opracowaną przez Edwarda Tellera i
Stanisława Ulama i jej ładunek w ogóle trytu jako takiego nie zawiera, tylko
deuterek litu (konkretnie, izotopu litu o liczbie masowej 6):

Przeczytaj sobie, tu masz najlepszy internetowy dokument na temat broni A i H:

nuclearweaponarchive.org/


Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Pirotechnika
Stechiometryczna*) mieszanina k sumstancji złożonych z n protonów i m neutronów
o liczbie masowej**) Z (k, n i m przyjmują wartości ze zoptymalizowanego
skończonego podzbioru liczb naturalnych 8)
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=32&w=36727315&a=37097396
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: ZADANIA z chemii
ZADANIA z chemii
CZESC
Mam problem z zadankiem z chemii. to zadanie jest w 1 klasie LO wiec mysle ze moze znaleśliby sie ludzie którzy mi pomogą :D
Treść zadania brzmi tak:

Masa atomowa indu, będącego mieszaniną dwóch izotopów wynosi 144,91u. Liczba atomowa indu jest równa 49. Izotop zawierający w jądrze o dwa neutrony mniej niż drugi izotop stanowi 4,27% mieszaniny. Podaj liczby masowe obu izotopów indu.

Prosze o dobre rozpisanie i wytłumaczenie skąd sie co wzięło bo to początek i ciężko jest na tej chemii, ale mam nadzieje ze to zrozumiem :)) Z góry wszystkim dziekuje :D Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: czy sa jeszcze takie dziewczyny....??????
buahaha
dopiero teraz postanowiłam doczytać ten wątek do końca ))
naprawdę nie bywam, ani tu, ani ogólnie w wirtualu - jakoś szkoda mi realnego
czasu
ale po prostu NIE DA się nie zauważyć czepialskich, złośliwych, uszczypliwych,
krytykujących wszystkich i wszystko, "mądrawych" i niby błyskotliwo-
spostrzegawczych postów w liczbie MASOWEJ od panienki o nicku "bagno" po
francusku w dodatku DD
btw, trafnie sobie ten nick dobrała, bo od razu odpowiednio mi się skojarzyło i
zapadło mi w pamięć PP
chociaż właściwie niewiedzisć po co...
nic to, pozdrawiam
i szukaj dalej
chociaż ja nie kumam tego - przez net??? przez forum???
(pewnie admini mnie wytną, za antyreklamę PP) Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Płoccy gimnazjaliści po drugim dniu egzaminu
Ludzie z jakiego kosmosu? Nie mieliscie liczby masowej, która
jest wymagana w 1 klasie gima? A rekcja? no co wy, kwas octowy
to byłą zwykłą zmyłka, chodziło o sam kwas, i byłą w 2 klasie
reakcja wykrywania Cac03 węglanau wapnia z wapieni za pomoca
kwasu. Czyta logika. Zreszta program tego roku został tak
zrobiony, ze kazdy powinien go przerobic przed egzaminami. Moja
kals askonczyła go juz w grudniu, wiec nie lejcie wody, ze nie
zdązyliscie. Bo to juz Egazminatorów nie powinno obchodzić, dla
jednego nauczyciela, nie bede zmieniac całych testów. Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: prawda o Oswiecimiu?
Gość portalu: Pantera napisał(a):

> Czy liczba masowa Cezu to 137?

Cez ma ilestam izotopow, 137 liczba masowa jednego z
nich. Powstaje w duzej ilosci przy rozsczepieniu jadra
uranu 235, a zatem jest go pelno np. w wypalonych pretach
paliwowych z reaktorow. Jeden z najlepszych materiaslow
do budowania tzw. "brudnych bomb". Dlatego ja sie bam, ze
mnie ktoregos dnia Al Kajda porwie.
Pzdr., Cees Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Zadanie z Chemii POMOCY
chłopie, otwierasz układ okresowy i pod symbole podstawiasz liczby masowe, mnożysz je przez liczbę atomów w cząsteczce i porównujesz wyniki. chyba nie jesteś aż tak niedorozwinięty żeby tego nie zrobić?
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Rezystywność (Opór) Fosforu
Ogólne
# symbol
P
# nazwa polska
fosfor
# nazwa łacińska
phosphorus
# nazwa angielska
phosphorus
# nazwy w innych językach
hol.: Fosfor
fr.: phosphore
niem.: Phosphor
wł.: fosforo
port.: Fósforo
hiszp.: fósforo
szw.: Fosfor
# stan skupienia
ciało stałe
# metaliczność
niemetal
# kolor
bezbarwny/czerwony/srebrzysto-biały w zależności od odmiany alotropowej
# rok odkrycia
1669
# odkrywca
Hennig Brand - Niemcy
# położenie
15/3 - blok p
Właściwości chemiczne i fizyczne
# liczba atomowa
15
# liczba masowa
31
# masa atomowa
30,973761(2)
# elektrony w powłokach (K-L-M-N-O-P-Q)
2-8-5
# konfiguracja elektronowa
(Ne) 3s23p3
# stopnie utleniania
+5; +3; -3
# elektroujemność (Pauling)
2,1
# gęstość (g/cm3)
1,82
# temperatura topnienia (°C)
44
# entalpia topnienia (kJ/mol)
0,659
# temperatura wrzenia (°C)
280
# molowa entalpia atomizacji (kJ/mol)
316,4
# promień atomowy (pm)
110
# promień jonowy (pm)
212
# symbol jonu
P3-
# energia jonizacji (kJ/mol)
1012
# potencjały jonizacji (eV)
I - 10,48669
II - 19,7694
III - 30,203
IV - 51,444
# powinowactwo elektronowe (eV)
0,746
# współczynnik przewodzenia ciepła (W/m×K)
0,235
# molowa pojemność cieplna (J/mol×K)
23,82
# entropia molowa (J/mol×K)
41,1
# opór elektryczny (ohm×m)
109
# typ magnetyczny
diamagnetyk
# podatność magnetyczna (10-6 cm3/mol)
-26,7
# najw. tlenki i ich charakter
P2O5, P2O3, kw
# twardość (Brinnel)
6
Występowanie
# zawartość w atmosferze (%)
0,11
# zawartość w skorupie ziemskiej (%)
0,11
# zawartość we Wszechświecie (%)
8,73×10-4
# zawartość w ciele człowieka (%)
0,63
# zawartość na Ziemi (%)
0,19
# zawartość w 1000 kg wody oceanicznej
70 mg
# minerały
fosforyt Ca3(PO4)2
apatyt Ca5(PO4)3(F;OH)
wiwanit Fe3(PO4)2×8H2O
wawelit Al3(PO4)2(F;OH)×5H2O
Izotopy
# liczba znanych izotopów (trwałe)
17 (1)
# główny produkt rozpadu najw. izotopu
33S Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Prawo oresowości
wzrastającej liczby masowej powtarzają się okresowo
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Chemia Unity
przepisz sobie liczby masowe z tablicy mendelejewa...
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: zad z chemi 180 diamentów
podam teraz pytania i prosiłbym by ktoś odpowiedział poprawnie i z wyjaśnieniem

1. Zaznacz zestaw, w którym podano poprawną wartościowość chloru w kolejnych tlenkach: (na dole ten numerki, pisze tak bo się inaczej nie da)
Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7

a) I, II, III, IV; b) I, III, V, VII; c) VII, V, III, I; d) II, III, IV, V

2. Wartościowość pewnego pierwiastka X w tlenkach wynosi IV. Wzór tlenku tego pierwiastka ma postać:
a) XO; b) X2O; c) XO2; d) XO4.

3. Atom izotopu tlenu zawiera:
a) 17p+ , 17e- , 8n0 ; (ma być na górze) b) 8p= , 8e- , 9n0 ; c) 8p= , 9e- , 8n0 ; d) 8p= , 8e- , 17n0

4. Uzpupełnij zdania, korzystając z układu okreskowego pierwiastków.

a) Pierwiastek o liczbie masowej 16 ma w atomie ..... protonów i ..... elektronów.
b) Jądro atomu sodu zawiera .... protonów.
b) Wokół jądra atomu ....... krąży 12 elektronów.
d) W jądrze atomu ...... znajduje się 13 protonów.
e) Atom helu ma ..... elektony walencyjne.
f) Na powłokach atomu krzemu znajduje się łącznie ...... elektronów
g) Konfiguracja elektronowa atomu chloru ma postać - ............ .
h) Na walencyjnej powłoce atomu tlenu znajduje się ....... elektronów.
i) Pierwiastek, którego atom ma 4 powoki elektronowe i 8 elektronów walencyjnych to ............ .
j) jest to konfiguracja elektronowa atomu ............... .
k)
Rysunek przedstawia uproszczony model atomu ..................... .

5. W którym zestawie wszystkie wyrażenia są poprawne?
a) atom sodu, atom tlenku sodu; b) cząteczka sodu, cząsteczka tlenku sodu; c) atom sodu, cząsteczka tlennku sodu; d) cząsteczka sodu, atom tlenku sodu.

6. W tlenie spalono 6 g węgla i otrzymano 22 g tlneku węgla (IV). Oblicz, ile gramów tlenu wzięło udział w tej reakcji. Jaki jest stosunek massy węgla do masy tlenu w tlenkach węgla (IV) Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: zadanko z fizyki..........prośba
Otóż mam takie zadanko z fizy, niby proste ale nie wiem jak je rozwiązać,
może wy dacie radę....

1.ile jąder rozpada się w ciągu doby w 1gramie Ca (liczba masowa-45, l atomowa-20). Czas połowicznego rozpadu wynosi 152 dni.


Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Chemia
Izotopy - odmiany pierwiastków chemicznych, różniące się liczbą neutronów w jądrach, a tym samym i liczbą masową. Atomy danego pierwiastka (o określonej liczbie protonów) będące różnymi izotopami różnią się liczbą masową (liczba neutronów i protonów w jądrze), różne izotopy mają niemal identyczne własności chemiczne.

Pierwiastki mają po kilka, a nawet kilkanaście izotopów. Np. wodór ma trzy izotopy:

* Prot: 1H (ma jeden proton i nie ma neutronów) - trwały,
* Deuter: 2H (D) (ma jeden proton i jeden neutron) - trwały,
* Tryt: 3H (T) (ma jeden proton i dwa neutrony) - nietrwały.


Promieniowanie naturalne - promieniowanie jonizujące pochodzącego wyłącznie ze źródeł naturalnych:

Z naturalnych pierwiastków radioaktywnych obecnych w glebie, skałach, powietrzu i wodzie:

* obecnych w minerałach, przyswajanych przez rośliny i zwierzęta, a także używanych jako materiały konstrukcyjne,
* syntezowanych w atmosferze (i przenikających do hydrosfery) wskutek reakcji składników atmosfery z promieniowaniem kosmicznym,
* promieniowanie przenikłe do środowiska wskutek działalności przemysłowej człowieka (wydobycie rud uranu, spalanie węgla zawierającego pierwiastki promieniotwórcze).

Źródeł tego promieniowania nie da się uniknąć – są obecne m.in. w ścianach domów, w których mieszkamy, w pokarmie, który spożywamy, wodzie, którą pijemy i w powietrzu, którym oddychamy. Promieniowanie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia, lecz może stwarzać też korzyści – dzięki zjawisku hormezy radiacyjnej, o istnienie której toczą się spory w świecie naukowym.


Promieniotwórczość sztuczna- zjawisko promieniotwórczości obserwowane dla izotopów promieniotwórczych innych niż występujące w naturalnym środowisku ziemi, otrzymanych najczęściej w wyniku aktywacji izotopów stabilnych. Może być ona również wytwarzana przez aparaturę rentgenowską lub inną, lecz wytwarzającą promieniowanie jonizujące na podobnej zasadzie.


Rodzaje promieniowania:
promieniowania jonizującego:
Promieniowanie rentgenowskie (X):
Promieniowanie neutronowe (N):tu jest wszytko

http://www.sciaga.pl/tekst/17983-18-promieniotworczosc_oraz_rodzaje_promieniowania_i_jego_skutki_dla_przyrody
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Chemia
Zad. Naturalny bor składa się z izotopów 10B i 11B (10 i 11 to liczba masowa) Oblicz jego skład izotopowy wiedząc,
że masa atomowa boru jest równa mB = 10,81

Może umie ktoś rozwiązać to zadanie?

+++++++++++++++ Oczywiście Plus za pomoc... Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Zadanie z chemii :/
bo mi chodzi o zadanie 12 xD....a tam trzeba napisać jaki procent masowy stanowią cząsteczki zawierające 18(liczba masowa)O(tlenu) w wodzie....tamte zadania to potrafię zrobić xD...tylko 12 nie xD Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: mam takie zadanie z chemii
Oblicz masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę izotopów o
liczbach masowych 28 (92,2%), 29 (4,7%), 30 (3,1%).
Wiem ile to jest bo jest napisane w układzie okresowym ale nie wiem jak to
obliczyć.

Pomóżcie mi please

Roman

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: POMOCY !!!!!! 3 male zadanka na wczoraj.


romjan wrote:
1.Korzystajac z teorii Bohrna znalezc promien pierwszej stacjonarnej orbity
w atomie wodoru i predkosc elektronu na tej orbicie.


Chyba teorii Bohra (Born, to zupełnie inna para kaloszy)?
Warunek na promień orbity:

m*v*r = n*h/(2*pi) , n = 1,2,3,...

v(n) = Z*v1/n (prędkość elektronu na orbicie o numerze n); v1 = alfa*c
(prędkość elektronu na pierwszej orbicie); alfa = 1/137 (stała struktury
subtelnej); c = 3*10^8 m/s (prędkość światła); h = 6,63*10^-34 Js (stała
Plancka); Z - liczba atomowa (ilość elektronów w danym atomie); m =
9*10^-31 kg (masa elektronu).

Zatem dla pierwszej orbity w atomie wodoru (n = 1, Z = 1):

r = h/(2*pi*alfa*m*c) = 5,29*10^-11 m;
v = alfa*c = 2,19*10^6 m/s.


2.Masa atomu olowiu 208/82 Pb wynosi m=207,9766 u .Jaka jest energia
przypadajaca na jeden nukleon w przypadku tego jadra?


I znów brak precyzji: chodzi chyba o energię WIĄZANIA?
B - energia wiązania; B/A - energia wiązania na jeden nukleon (czyli to,
czego szukamy).

B = [Z*mp + (A-Z)*mn - m]*931,5 MeV/u

mp = 1,0073 u (masa protonu);
mn = 1,0087 u (masa neutronu);
A - liczba masowa (liczba neutronów+liczba protonów; w naszym przypadku
A = 208);
Z - liczba atomowa (liczba protonów, w naszym przypadku Z = 82).

B = 1,7182 u * 931,5 MeV/u = 1600,5 MeV
B/A = 1600,5 MeV /208 = 7,7 MeV/nukleon

1 MeV (megaelektronowolt) = 10^6 eV;
1 eV (elektronowolt) = 1,6*10^-19 J


3.Okres polowicznego zaniku promieniotworczego izotopu sodu 24/11 Na wynosi
15 h (godzin)  . Oblicz ile z jednego grama tego izotopu pozostaje po 45 h.


Oznaczmy:

T = 15 h (okres połowicznego rozpadu; po tym czasie ubywa połowa
początkowej ilości);
t = 45 h.
n = t/T

m(t) = (1/2)^n

Pozdrawiam

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: << P I L N E D L A M N I E, proszę o pomoc >>


pfg <p@somewhere.com.plwrote in message| pisząc protony
| miałem na myśli nukleony

Na _egzaminie_ dostalbys za to - zgadnij co. A dlaczego my tu mamy pisac
nie
na poziomie egzaminacyjnym, tylko na nizszym?


U naszego profesora pałke. Poziom egazminacyjny jest dobry na egzaminy a tu
zawsze może wkraść się roztargnienie (podobno wybitnie typowe dla fizyków)


| nawiasem mówiąc mój błąd. Co do konkretnych wartosci to siły jądrowe na
| poziomie  jądra są około 100 razy silniejsze od Coulmbowskich.

Na bliskich odleglosciach, mniejszych od typowych odleglosci miedzy
nukleonami.


Tego moje żródła nie podają niestety - dobrze się czegoś dowiedzieć


| Neuklony oddziałują tylko ze swymi najbliższymi sąsiadami (własność
| wysycenia).

To nie tak: silne oddzialywania jadrowe sa przenoszone przez czastki
masowe
(mezony
pi), wiec szybko spadaja wraz z odlegloscia. Oddzialywania
elektromagnetyczne
sa przenoszone przez fotony, czyli sa nieskonczenie zasiegowe.


To chyba każdy wie .... Co do mezonów to wykład z jądrówki mam w przyszłym
semestrze.....


| istnieją też jądra lekkie które
| charakteryzują się wybitną stabilnością np. wapń (20:20) czy tlen(8:8).

| to tzw.jądra o podwójnej liczbie magicznej.

Hel 4 (tak to sie, nawiasem mowiac, zazwyczaj pisze: liczba masowa u gory,
liczba
atomowa u dolu; nie jak u ciebie - liczba protonow, liczba neutronow) to
jeszcze
prostszy przyklad. Patrz: powlokowy model jadra atomowego.


Owszem tak. Pisałem w ten sposób dla większej przejrzystości.
Swój poprzedni post oparłem na modelu powłokowym.
Hel 4 wydawał mi się zbyt prostym przykładem. To są w końcu podstawy dla
nieznających fizyki jądrowej.

Pozdrawiam
McKORNIX z konta na onecie

PS. Prosze nie rozpatrywać moich postów jako złośliwych. Jestem tylko
studentem , który chce wiedzieć jak najwięcej.

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Co siedzi w czarnych dziurach?


POKREC wrote:
A dalej - co siedzi wewnatrz czarnej dziury? Tego nie wiadomo i wszelkie
spekulacje na ten temat to S-F.  Dopoki nie bedzie czegos, co moze
wyrwac sie z wnetrza czarnej dziury i moze przeniesc nam o niej
informacje to nie ma sensu nawet zadawanie takiego pytania ;-). Swiat,
ktorym zajmuje sie nauka konczy sie na horyzontach zdarzen czarnych
dziur. Zreszta pytanie ,,co siedzi w srodku czarnych dziur'' jest
pytaniem klasy ,,co bylo przed Wielkim Wybuchem?''. Z punktu widzenia
teorii czarna dziura jest osobliwoscia czasoprzestrzeni.


Tak mowi jedna z teorii - klasyczna powiedzmy.


Fakt, wiemy, ze
czarna dziura powstaje w wyniku zapadniecia sie gwiazdy poprzez bialego
karla, gwiazde neutronowa (takie potezne jadro atomu o zerowej liczbie
atomowej i poteznie niewyobrazalnej liczbie masowej),


??????????????? (oczywiscie dotyczy to zdania w nawiasie)
Moze ktos z wyksztalconych Astronomow napisalby kilka slow
prostujacych te fantazje.


potem robi sie z
takiej gwiazdy najprawdopodobniej jeden gigantyczny nukleon (zanikaja
granice miedzy neutronami i kwarki bezposrednio zaczynaja oddzialywac ze
soba przez wymienianie gluonow - taka plazma gluonowo - kwarkowa)


A niby co wiaze kwarki w barionach?
Nie oddziaływania gluonowe? Chciales chyba napisac, ze nastepuje rozpad
ukladow
kwarkow tworzacych bariony i powstaje cos w rodzaju piany
kwarkowo-gluonowej.


Sadze, ze to by bylo na tyle. A co jest wewnatrz czarnej dziury? Dopoki
nie uda sie osiagnac vc zadnemu obiektowi materialnemu, odpowiedz na
takie pytanie pozostanie niewiadoma. Ale nawet w przypadku istnienia
takiego obiektu hiperswietlnego oznaczaloby to, ze tylko liczba czarnych
dziur we Wszechswiecie zmalala. Zawsze bowiem mozna materie zagescic
(znaczy to moze grawitacja odpowiednio duzych obiektow) do takich
rozmiarow, ze wytworzy ona horyzont zdarzen dla kazdej czasteczki o
predkosciach ponizej zadanego progu...


Wywod ladny tylko mocno spekulatywny.
Sens teorii, o ktorej pisalem jest taki, ze nie ma nieskonczonych
gestosci zatem nie mozna zagescic jej jeszcze bardziej i bardziej
i bardziej po to aby wytwarzac horyzonty zdarzen dla c, 2c, 3c,...
( o ile mozna w ogole mowic o 2c, 3c, ...).

Przeczytaj dokladniej artykul.

 Tomasz Kokowski
_________________________________________________________________
 Projekt SETI@Home
 Internetowe poszukiwania cywilizacji pozaziemskich
 http://www.setiathome.pl

Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Próbna Matura 2009
Chemia rozszerzona:
1. N=142 Z=92
2.
fuzja
rozszczepienie
reakcja jądrowa
3.liczba masowa 12 symbol C
4.
sp2 sp
5.brom
NOBr


reszta jest na necie ale na gazeta.pl cenzura nie puszcza Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Pomocy!<<<Chemia>>>> Pomocy! (Zajżyj tu pr
liczba atomowa to ilosc ładunków dodatnich , czyli protonów. Liczba
masowa to ilosc ładunków okreslanych jako nukleony czyli protony i
neutronyłącznie. Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: CHEMIA podstawy
1 i 2 juz omówione ( uzgodniłysmy ,że 5 dni i 25 g) a w następnym to ja mam
liczba masowa 231 ,l. atomowa 90 i pierwiastek Th Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Fizyka rozszerzona - odpowiedzi
x=8 a y=6 na pewno. Bo liczba masowa to liczba protonow+neutronów, więc trzeba
było poedejmywac od liczby masowej liczbe protonow i wtedy lcizyć. Na pewno 8. a
alektronów 6. Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: Emusia!
z tymi fantastycznymi nauczycielami, dziki ktorymi co rano wstajesz ze spiewem
na ustach i dzieki ktorym nawet liczba masowa atomu prazeodymu staje się
niezbedna do zycia ciekawostką. Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: mmol na kg
1 kg = 1000 g/(liczba masowa w g/mol) * 1000 mmol/mol
odpowiedz jest w mmol

Przyklad:

1 kg of boronu 10 (10B) = 1000/10 * 1000 = 100 000 mmol Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematuTemat: prawda o Oswiecimiu?
Czy liczba masowa Cezu to 137? Przeczytaj wszystkie wypowiedzi z tego tematu